Fordeler med kjøp av hele rester.

1: RASKERE LEVERINGSTID

2: UNNGÅ KAPPETILLEGG

3: UNNGÅ TILRIGGINGSKOSTNAD VED KAPPING

4: UNNGÅ SKREKOSTNAD VED KAPPING

5: KAN REDUSERE DITT EGET RESTLAGER.

KONKLUSJON

Finner du en rest som er i nærheten av det du trenger kan det fort lønne seg dersom du renkapper selv. Kan du akseptere litt leveringstid kan det også lønne seg å lete på andre Norsk Stål lager enn ditt nærmeste. Det er god distribusjon mellom de forskjellige lager.

.

.

.

.

.

.